Yangın Sigortası

Yangın sigortası;  yangın, yıldırım ve patlamalar sonucu bina, ev ve işyerlerinde oluşan duman, buhar ve ısı hasarlarını kapsayan sigortadır. Yangın hasarını onarmak için kullanılan su, kimyasallar vb. Üründen kaynaklanan hasarlar da yangın sigortası kapsamındadır.

Yangın sigortası zorunlu olmamasına rağmen, ipotek aldığınızda  bankanız  yangın veya konut sigortası isteyebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sadece depremlerden kaynaklanan yangın maliyetlerini karşılar.

Nerelere Yangın Sigortası Yaptırılabilir?

Yangın sigortası, birçok farklı lokasyonda uygulanabilen kapsamlı bir  sigorta türüdür. Binanızın, evinizin veya iş yerinizin dışında para, müştemilat, garaj ve su deposu gibi ek alanlar da yangına karşı sigortalanabilir.

Bölgenin içinde veya dışında olan bölümleri poliçede belirtilmesi halinde teminat  kapsamına  girer. Hem taşınır hem de gayrimenkul için yangın sigortası satın alınabilir.

Sigorta spoliçe sahibini ve aynı hanede yaşayan tüm kişileri olası olumsuzluklara karşı güvence altına almaktadır.

Yangın Sigortası Kapsamı Dışındaki Durumlar

Yangın sigortası yangına maruz kalmamış sigortalı malın bozulmasını, yangına maruz kalmasını ve dâhili teknik hasarları kapsamaz. Sigortalı ekipmanın basınca bağlı deformasyonu ve mekanik olaylardan kaynaklanan hasarlar yangın sigortası kapsamı dışındadır. Bu tür olaylardan kaynaklanan hasarlar teminat altına alınmaz,  ancak ek teminat kapsamına alınabilir. Sigortalıya poliçede taahhüt edilen ödeme yapılmayacaktır. Sigortalı alanda devlet yaptırımlarından kaynaklanan hasarlar yangın sigortası kapsamında değildir. Ayrıca yangın çıkmasa dahi, yangından kaynaklanan hasarlar garanti alanı içinde karşılanmayacaktır.